W celu przyśpieszania procesu projektowania poniżej przedstawiamy kolejne etapy projektowania:

Projekt indywidualny

• ETAP I – kompletowanie dokumentów formalno-prawnych przez inwestora

•  Należy udać się do Urzędu Architektury Gminy sprawdzić czy w obrębie Państwa działki jest Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

•  Jeśli jest to należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z zagospodarowania przestrzennego – czas oczekiwania ok. 3 dni

•  Jeśli nie to należy złożyć wiosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (potocznie „WZ”-tka)

•  Należy zwrócić się do zakładu elektrycznego, wodociągowo-kanalizacyjnego, zakładu gazowniczego o wydanie warunków dostaw mediów – czas oczekiwania do 30 dni

•   Do Wydziału Geodezji i Kartografii (Kraków- ul. Przy Moście 1) i uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów własnej i sąsiednich działek – czas oczekiwania – „zazwyczaj od ręki”

•  Należy udać się do zarządcy drogi (Gminna, Powiatowa, Krajowa) o zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej lub o zaświadczeniu o istniejącym zjeździe – czas oczekiwania ok. 2 tyg.

•   Należy zwrócić się do geodety o mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 działki na której będzie prowadzona inwestycja (mapa powinna zawierać wszystkie media, oraz obszar powinien być poszerzony o 30m od granicy działki) – czas oczekiwania 30 dni – rekomendowany przez nas geodeta to: Tomasz Zabawa tel. 606-976-722.

• ETAP II – projektowanie domku

•  Z kompletem dokumentów zapraszamy do biura:

MirPol
ul. Graniczna 85
32-087 Bibice

Komplet dokumentów:

•  Warunki przyłączenia do sieci energetycznej
•  Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
•  Warunki przyłączenia do sieci gazowej
•  Zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej
•  Wypis i wyrys z rejestru gruntów
•  Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy
•  Akt notarialny
•  Mapa sytuacyjno-wysokościowa

•  Wykonujemy na podstawie Państwa wskazówek i uwag koncepcję, po akceptacji koncepcji przystępujemy do projektowania podczas którego cały czas konsultujemy projekt. Ostatecznie wykonujemy:

•  Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
•  Projekt wyłączania z gruntów rolnych
•  Projekt zagospodarowania terenu działki
•  Część opisową
•  Część rysunkową
•  Projekt architektoniczny domu
•  Część opisową
•  Część rysunkową
•  Projekt konstrukcyjny
•  Część opisową
•  Część rysunkową
•  Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej
•  Część opisową
•  Część rysunkową
•  Projekt wewnętrznej instalacji wod.-kan., gaz, CO
•  Część opisową
•  Część rysunkową

– czas projektowania jest zależny od skomplikowania budynku – ok. 35 dni

•  Po zakończeniu projektów architektonicznych i konstrukcyjnych Państwo dokonują ostatecznej akceptacji projektu.

•  Kompletujemy projekt w 4 egzemplarzach i składamy w Państwa imieniu wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego – cały czas monitorując postęp prac w starostwie– czas oczekiwania na decyzję max 65dni.

• ETAP III – budowa budynku

•  Należy powiadomić Starostwo Powiatowe o rozpoczęciu robót budowlanych z 7 dniowym wyprzedzeniem oraz oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków –dla Państwa kierujemy budową
•  Rozpoczęcie budowy:
•  wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie
•  wykonania niwelacji terenu
•  zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
•  wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
•  Budowa
•  Zakończenie budowy

Adaptacja typowego projektu

Jeśli państwo chcą dokonać adaptacji typowego projektu kupionego np. w Internecie czy w biurze projektów należy przed kupnem projektu skompletować wszystkie dokumenty z etapu pierwszego i udać się do nas. My sprawdzimy czy dom jest możliwy do wybudowania na Państwa działce i doradzimy Państwu w wyborze ewentualnie innego domu czy usytuowania budynku. Nie radzimy kupować projektu typowego przed uzyskaniem wypisu z planu zagospodarowania i usytuowaniu budynku na mapie sytuacyjno- wysokościowej gdyż może się okazać że wybrany przez Państwa dom nie spełnia technicznych wymogów.

projekt typowy czy indywidualny?
W praktyce projekt gotowy to projekt tworzony dla skromnego, anonimowego odbiorcy na anonimowy teren. Prawdopodobnie...
Czytaj więcej


dla kogo adaptacja?
Masz już działkę? Teraz musisz wybrać odpowiedni projekt dla siebie i swojej rodziny...
Czytaj więcej


czym jest dziennik budowy?
Każdy inwestor, który rozpoczyna budowę, musi wystąpić do odpowiedniego urzędu o wydanie dziennika budowy...
Czytaj więcej


warunki techniczne
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie...
Czytaj więcej

 
 
o firmie   |   oferta  |   katalog  |  realizacje  |  cennik  |   co warto wiedzieć?   |   kontakt

www.mirpol-bud.pl | Projekty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej