W naszej firmie przygotowujemy dla Państwa kompletne projekty które są gotowe do złożenia w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dla Państwa rozpoczynamy procesy inwestycyjne:

•  Projekt indywidualny – sporządzanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, konstrukcją, wewnętrznymi instalacjami wod, Kan, gaz C.O. i elektrycznymi - jest to projekt nowo uzgadniany dostosowany całkowicie do inwestora, dzięki czemu jest dowolna możliwość rozplanować pomieszczenia

•  Adaptacja projektu – sporządzanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu – na podstawie zakupionego wcześniej projektu typowego np. w firmie archont

•  Nadbudowa, dobudowa, rozbudowa - sporządzanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, konstrukcją, wewnętrznymi instalacjami wod, Kan, gaz C.O. i elektrycznymi – projekt ten wykonuj się jeśli inwestor zamierza zmienić po odebraniu budynku jego gabaryty lub naruszyć konstrukcję budowli

•  Zmiana pozwolenia na budowę – sporządzanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, konstrukcją, wewnętrznymi instalacjami wod, Kan, gaz C.O. i elektrycznymi – projekt ten wykonuje się jeśli podczas budowy inwestor zamierza zmienić znacznie wcześniej ustalony projekt lub przeznaczanie użytkowania budynku

•  Legalizacja budowli


projekt typowy czy indywidualny?
W praktyce projekt gotowy to projekt tworzony dla skromnego, anonimowego odbiorcy na anonimowy teren. Prawdopodobnie...
Czytaj więcej


dla kogo adaptacja?
Masz już działkę? Teraz musisz wybrać odpowiedni projekt dla siebie i swojej rodziny...
Czytaj więcej


czym jest dziennik budowy?
Każdy inwestor, który rozpoczyna budowę, musi wystąpić do odpowiedniego urzędu o wydanie dziennika budowy...
Czytaj więcej


warunki techniczne
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie...
Czytaj więcej

 
 
o firmie   |   oferta  |   katalog  |  realizacje  |  cennik  |   co warto wiedzieć?   |   kontakt

www.mirpol-bud.pl | Projekty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej