PROJEKT INDYWIDUALNY

Co warto wiedzieć?

W celu przyśpieszania procesu projektowania poniżej przedstawiamy kolejne etapy projektowania.

Etap Ikompletowanie dokumentów
Należy udać się do Urzędu Architektury Gminy sprawdzić czy w obrębie Państwa działki jest Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego.
Jeśli jest to należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z zagospodarowania przestrzennego – czas oczekiwania ok. 3 dni.
Jeśli nie to należy złożyć wiosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (potocznie „WZ”-tka).
Należy zwrócić się do zakładu elektrycznego, wodociągowo-kanalizacyjnego, zakładu gazowniczego o wydanie warunków dostaw mediów – czas oczekiwania do 30 dni.
Do Wydziału Geodezji i Kartografii (Kraków- ul. Przy Moście 1) i uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów własnej i sąsiednich działek – czas oczekiwania – „zazwyczaj od ręki”.
Należy udać się do zarządcy drogi (Gminna, Powiatowa, Krajowa) o zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej lub o zaświadczeniu o istniejącym zjeździe – czas oczekiwania ok. 2 tyg. 
Należy zwrócić się do geodety o mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 działki na której będzie prowadzona inwestycja (mapa powinna zawierać wszystkie media, oraz obszar powinien być poszerzony o 30m od granicy działki) – czas oczekiwania 30 dni – rekomendowany przez nas geodeta to: Tomasz Zabawa tel. 606-976-722.
Etap IIprojektowanie domku
Z kompletem dokumentów zapraszamy do biura: MirPol, ul. Graniczna 85, 32-087 Bibice


Komplet dokumentów:
• Warunki przyłączenia do sieci energetycznej;
• Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej;
• Warunki przyłączenia do sieci gazowej;
• Zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej;
• Wypis i wyrys z rejestru gruntów;
• Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
• Akt notarialny;
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa;
• Geologia (po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji budynku).

Wykonujemy na podstawie Państwa wskazówek i uwag koncepcję, po akceptacji koncepcji przystępujemy do projektowania.


Ostatecznie wykonujemy:
Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Kompletujemy powyższe projekty w 2 egzemplarzach i składamy w Państwa imieniu wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego – cały czas monitorując postęp prac w starostwie– czas oczekiwania na decyzję max 65dni.
Wykonujemy projekt techniczny.
Etap IIIbudowa budynku
Należy powiadomić Starostwo Powiatowe o rozpoczęciu robót budowlanych z 7 dniowym wyprzedzeniem oraz oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków – dla Państwa kierujemy budową.
Rozpoczęcie budowy:

•  wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie
•  wykonania niwelacji terenu
•  zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów
•  wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Budowa.
Zakończenie budowy.

Adaptacja typowego projektu

Jeśli państwo chcą dokonać adaptacji typowego projektu kupionego np. w Internecie czy w biurze projektów należy przed kupnem projektu skompletować
wszystkie dokumenty z etapu pierwszego i udać się do nas.

My sprawdzimy czy dom jest możliwy do wybudowania na Państwa działce i doradzimy Państwu w wyborze ewentualnie innego domu czy usytuowania budynku.

Nie radzimy kupować projektu typowego przed uzyskaniem wypisu z planu zagospodarowania i usytuowaniu budynku na mapie sytuacyjno - wysokościowej,
gdyż może się okazać, że wybrany przez Państwa dom nie spełnia technicznych wymogów.